0901 683 599

Rate this post
muoi_phap_gioi_khong_lia_mot_tam_niem_1
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời, chúng chỉ đến để giúp ta phát sinh trí tuệ.
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm – Là một hạt giống ánh sáng thiện lành mà tôi đã từng đủ cơ duyên được gieo trồng vào trong mảnh vườn tâm thức của mình từ nhiều năm về trước, để đến một ngày đủ “điều kiện nhân duyên” nảy mầm, tôi mới tha thiết hiểu sâu hơn vào những điều mình đã từng cảm nhận.
– Khi bao biến cố ập đến với cuộc đời mình, trong sâu thẩm bóng tối nơi linh hồn, những đợt sóng tuyệt vọng mỗi lần kéo đến là mỗi lần cuốn trôi đi tất thảy mọi hy vọng. Ta vẫy vùng mãi trong vũng lầy của cảm xúc mà không thể thoát ra cùng những nỗi buồn vô tận đầy màu u ám luôn đè nặng tâm trí, thời điểm đó ta chỉ muốn buông xuôi và chọn nhấn nút đăng xuất để thoát ly khỏi cuộc sống này.
Cảm khổ là cảm ngộ! Không cần phải chết đi mới có thể tái sinh một cuộc đời mới, ngay nơi một niệm ý tỏ tường sinh khởi, ánh sáng trí huệ ấy cũng đã đủ lực đưa ta qua một chương mới của cuộc đời mình.
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm – Là một hạt giống ánh sáng thiện lành mà tôi đã từng đủ cơ duyên được gieo trồng vào trong mảnh vườn tâm thức của mình từ nhiều năm về trước, để đến một ngày đủ “điều kiện nhân duyên” nảy mầm, tôi mới tha thiết hiểu sâu hơn vào những điều mình đã từng cảm nhận. “Sự vỡ nát từ phía bên trong” bao giờ cũng mang theo ý nghĩa tuyệt vời, đó không chỉ là dấu hiệu của sự kết thúc, mà còn là tiếng gọi thức tỉnh cho những ý thức sâu xa, là ánh sáng rực rỡ giữa cơn hỗn loạn đầy u ám. Đó có thể là cơ hội để ta chuyển hóa, kiến tạo nên một bức tranh về cuộc sống mới với đường nét hòa quyện giữa sự hoại diệt cùng khởi sinh.

Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm

Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm do Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải, giúp ta hiểu sâu hơn về các cảnh giác tâm thức của mình.
Tâm niệm: là ý niệm, ý thức, hoặc quan niệm của chúng ta về thế giới và bản thân. Tâm niệm có thể là tích cực hoặc tiêu cực, dựa trên cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá sự thật.
Bản đồ mười Pháp giới là một khái niệm trong đạo Phật, mô tả mười trạng thái sống của con người dựa trên hành động và ý thức của họ. Dưới đây mình sẽ là mô tả lại chi tiết cho mỗi Pháp giới ( theo góc độ tầng ý thức của con người khi ở mỗi trạng thái cảnh giới):
ban_do_muoi_phap_gioi_khong_lia_mot_tam_niem
🌼 1. Phật: Đây là cõi của những người đã giác ngộ thực tướng, tức là đã hiểu rõ bản chất thật của tâm, không còn bị tánh không và duyên khởi gây phiền não. Họ sống trong tình thương và sự tự giác, luôn từ bi và hỷ xả.
🌼2. Duyên giác: Đây là cõi của những người đã hiểu thấu thuyết mười hai nhân duyên, tức là họ đã tạo ra những ý thức và hành động tích cực trong cuộc sống. Họ giữ tâm nguyện trong sạch, tinh khiết và là gương mẫu trong xã hội.
🌼3. Bồ Tát: Đây là cõi của những người đã phát tâm trở thành Bồ Tát, tức là họ đã cam kết tu tập để giúp đỡ chúng sinh. Họ sống dưới địa vị của một Phật tử, giữ tâm bồ-đề và trải qua con đường tu hành.
🌼 4. Trời: Đây là cõi của những người tu thập thiện, tạo phước và thực hành các hoạt động tôn giáo như cúng dường. Họ tu tập đạt được sự thanh tịnh tâm linh và sống trong cõi của các vị thần.
🌼 5. Thanh Văn: Đây là cõi của những người hiểu rõ đau khổ của cuộc sống và tìm kiếm những giải pháp diệu pháp. Họ theo học pháp của Phật để trau dồi lòng nhân từ và giúp đỡ những người khác.
🌼 6. A Tu La: Đây là cõi của những người nhận báo ứng nhưng đức hạnh của họ còn kém. Họ sống trong sân hận, tật đố và thường tham gia vào cuộc tranh đấu và xung đột.
🌼 7. Người: Đây là cõi của những người giữ gìn ngũ giới. Họ có thể giữ giới ít hay nhiều, và sống theo nguyên tắc của việc nhận biết và hành động theo luật nhân quả.
🌼 8. Ngạ Quỷ: Đây là cõi của những người tham lam, ích kỷ, ghét ghen và luôn tranh giành lợi ích cho bản thân. Họ sống trong nghèo khó và đói kém vì lòng tham muốn của mình.
🌼 9. Súc Sanh: Đây là cõi của những người ngu si, biếng lười, dối trá và giả dối. Họ làm việc như những con vật và phải trả giá cho những hành động xấu xa của mình.
🌼 10. Địa Ngục: Đây là cõi của những người không tin vào nhân quả, gây hại lẫn nhau và không kính trọng tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Họ phải chịu đau khổ trong cõi địa ngục.
Tâm tính chúng ta hướng về trạng thái nào trong những trạng thái trên thì chính ta đang ở pháp giới ấy. Việc hiểu rõ và nhận biết tâm tính của mình là một phần quan trọng trong tu tập Phật pháp. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, vì nhiều yếu tố nhân duyên tác động, tâm của chúng ta có thể luôn luân chuyển qua lại nhiều trạng thái pháp giới khác nhau ở mỗi khoảnh khắc. Điều này đòi hỏi chúng ta phải luôn quan sát và khám phá bản chất tâm trong các hành vi, ý niệm và cảm xúc hàng ngày. Bằng cách tự nhìn nhận và tự chấp nhận chúng, luôn hướng về con đường tu tập và nghiên cứu sâu hơn, sẽ giúp chúng ta tiến bộ và đạt đến trạng thái tinh thần của các pháp giới cao hơn.
Bài viết dưới góc nhìn và cảm ngộ cá nhân. Để am hiểu tỏ tường mời bạn tìm đọc quyển sách trên với tên đầy đủ: Chú Đại Bi Giảng Giải & Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm do Hòa thượng Tuyên Hóa giảng, Việt dịch: Thích Minh Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *